Naar inhoud

Schepencollege

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van het OCMW en 5 schepenen (gemeenten met 10.000 tot 19.999 inwoners).

Het schepencollege bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is belast met de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 57 van het gemeentedecreet (titel II, afdeling II, hoofdstuk III).