Naar inhoud

Milieuraad

De Milieu- en Natuurraad van Wommelgem komt maandelijks samen om de gemeente advies te geven over specifieke thema's. Zo dragen ze bij tot het evalueren van milieuvergunningsaanvragen, de organisatie van verschillende acties (Compostdagen, Behaagactie, Informatieavonden over energiegebruik en subsidies, ...), het opvolgen van het gemeentelijk natuur- en milieubeleid, ze hebben hun zeg over containerparken en het afvalbeleid, KMO-zones,...

De raad is samengesteld uit een groep Wommelgemse vrijwilligers, de milieu- en de duurzaamheidsambtenaar en de schepen van leefmilieu. Uiteindelijk is deze vorm van participatie in het belang van iedereen om een evenwichtige, gezonde en leefbare gemeente te hebben.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de milieudienst (tel. 03-355 12 58 of nick.vankeer@wommelgem.be) of kan je je licht bij één van de leden opsteken.

Meer info vind je op de website van de milieuraad: www.milieuraad.be/wommelgem.

Gerelateerde onderwerpen