Naar inhoud

Gezondheidsraad

Logo gezondheidsraad

De gemeentelijke gezondheidsraad is een adviesorgaan dat het overleg moet stimuleren tussen personen, groepen en instellingen die met gezondheid bezig zijn. De adviesraad heeft als doel de gezondheid van de bevolking te bevorderen, zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak. Tegelijk kan de gezondheidsraad zelfstandig projecten en acties opzetten die de gezondheid van de Wommelgemnaren ten goede komt.

De gezondheidsraad houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van een doeltreffend gezondheidsbeleid in de gemeente, dat wil zeggen een beleid dat gericht is op de behoeften van de plaatselijke bevolking.

De algemene vergadering van de gezondheidsraad bestaat uit een afgevaardigde van de politieke fracties, leden uit de sector gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen, verplegers,...), afgevaardigden uit de bevolking, de schepen voor gezondheidsbeleid en een afgevaardigde van het OCMW.

Gerelateerde onderwerpen