Naar inhoud

Cultuurraad

Logo cultuurraad

De Wommelgemse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van culturele verenigingen en organisaties, maar staat ook open voor individuele culturele deskundigen. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om het gemeentebestuur te adviseren in cultuurgebonden materies. Hij doet dat op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen kunnen betrekking hebben op subsidies, reglementen, infrastructuur,… Maar vaak is het ook een overlegplatform dat duidelijkheid schept over specifieke regelgeving, de samenwerking bij culturele initiatieven wil aanzwengelen, een cultuurkalender samenstelt,…

De cultuurraad organiseert ook zelf activiteiten en neemt deel aan campagnes ter bevordering van de culturele participatie. Zie ook bij de activiteiten van de cultuurdienst en de cultuurraad.

Meer informatie over de opdrachten van de cultuurraad vind je hier.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt verkozen uit de leden van de cultuurraad. Zij vormen voor een periode van zes jaar het bestuur. Deze periode loopt samen met een legislatuur van het gemeentebestuur. De gegevens van de bestuursleden vind je hier.

Het bestuur van de cultuurraad zorgt voor de dagelijkse werking van het adviesorgaan. Zo is ze in de eerste plaats adviesverstrekker over lokale culturele materies. Het bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor, kan eigen culturele activiteiten opzetten, oordeelt over de toetreding van mogelijk nieuwe leden,...
De cultuurfunctionaris staat in voor de administratieve ondersteuning van de cultuurraad (verslaggeving, briefwisseling,...).

Gerelateerde onderwerpen