Naar inhoud

Beheerraad bibliotheek

De beheerraad heeft tot doel de algemene werking van de bibliotheek te sturen. Hij verstrekt adviezen aan het schepencollege en/of de gemeenteraad over het dienstreglement, de structuur van de bib, het globale collectiebeleid en de activiteiten die de bib organiseert.

De raad vergadert zo’n 2 à 3 maal per jaar. Hij is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van afgevaardigden van de gemeenteraad en van individuele gebruikers.

Voorzitter: Grace Mylemans (a.i.), Hoevenstraat 55, tel. 0474-33 17 68 
G.Mylemans@telenet.be

Secretaris: Birgit Reynders, bibliothecaris
tel. 03-354 28 08
wommelgem@bibliotheek.be